Regulamin

REGULAMIN INTERNETOWEGO SYSTEMU EROZRYS ELCAVO POLSKA DO OPTYMALIZACJI ORAZ SKŁADANIA ZAMÓWIEŃ

 

1. Postanowienia ogólne

1.1 System Internetowy do składania zamówień oraz optymalizacji EROZRYS ELCAVO POLSKA działa pod adresem https://elcavo.erozrys.pl/ i prowadzony jest przez                    Firmę Handlową ELCAVO POLSKA Wiktor Bilczewski ul. Adama Mickiewicza 69, 32-650 Kęty, NIP 5491004434. (dalej eRozrys ELCAVO POLSKA)

1.2 Administratorem Państwa danych osobowych jest Firma Handlowa ELCAVO POLSKA Wiktor Bilczewski  ul. Adama Mickiewicza 69, 32-650 Kęty NIP 5491004434.

1.3 Regulamin określa zasady realizowania usług w systemie internetowym eRozrys ELCAVO POLSKA.

 

2. Zasady korzystania z systemu

2.1 System internetowy eRozrys ELCAVO POLSKA służy do dokonywania zakupu usługi cięcia i okleinowania płyt meblowych, frontów akrylowych oraz blatów kuchennych wraz z materiałami podlegającymi obróbce.

2.2 Dokonywanie optymalizacji i zakupów w systemie internetowym eRozrys ELCAVO POLSKA przeznaczone jest wyłącznie dla osób pełnoletnich prowadzących działalność gospodarczą w branży stolarskiej, pełnoletnich osób fizycznych oraz osób prawnych i spółek prawa handlowego.

2.3 Podstawowym warunkiem realizacji dokonanych zakupów jest prawidłowe wypełnienie formularza zamówienia przez osoby wcześniej zarejestrowane w systemie eRozrys ELCAVO POLSKA i przesłanie zamówienia do realizacji.

2.4 Złożenie zlecenia do optymalizacji jest każdorazowo potwierdzane drogą elektroniczną za pośrednictwem poczty elektronicznej wykorzystującej adres e-mail widniejący w koncie Klienta.

2.5 Klient ponosi pełną odpowiedzialność za zamówione zlecenia wprowadzane za pośrednictwem jego konta oraz zobowiązuje się do pokrycia kosztów związanych z ich realizacją.

2.6 Klient odpowiada za zamówione zlecenie, tj.: wybrany materiał (płyta meblowa, front akrylowy, blat kuchenny), wybrane obrzeże (okleina) i jej parametry, wymiary: długości i szerokości formatki meblowej, ilość formatek meblowych, zgodność z usłojeniem, zaznaczenie krawędzi do okleinowania. ELCAVO POLSKA nie dokonuje żadnych modyfikacji wprowadzonych danych w całym cyklu obsługi zlecenia.

2.7 Zamieszczone na stronach systemu internetowego eRozrys ELCAVO POLSKA ceny (jeżeli takowe są umieszczone w systemie) należy traktować jedynie jako zaproszenie do składania ofert w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego i nie stanowią oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu Cywilnego. Prezentowany katalog produktów nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu Kodeksu Cywilnego. Ma on jedynie charakter informacyjny.

2.8 Zarejestrowany klient ma możliwość dokonywania 30-stu darmowych optymalizacji rozkroju. Po wykorzystaniu tej liczby optymalizacji bez złożenia do realizacji zamówienia zawieszona zostaje możliwość korzystania z systemu. Optymalizacje wykonywane w systemie internetowym eRozrys ELCAVO POLSKA służą wyłącznie do finalnego złożenia zamówienia na usługę cięcia i okleinowania płyt meblowych, frontów akrylowych, blatów kuchennych w FH ELCAVO POLSKA.

2.9 W przypadku wykonywania optymalizacji w systemie internetowym eRozrys ELCAVO POLSKA, które nie prowadzą do zawarcia umowy sprzedaży poprzez zamówienie, administrator ma prawo czasowego cofnięcia użytkownikowi dostępu do systemu internetowego eRozrys ELCAVO POLSKA, do momentu wyjaśnienia braku składania zleceń, bądź też trwałego usunięcia konta w systemie.

2.10 Wszystkie wprowadzane do systemu zlecenia oraz wykonywane w systemie optymalizacje są rejestrowane i mogą być w każdym momencie analizowane przez administratora systemu internetowego eRozrys ELCAVO POLSKA.

2.11 Przyjęcie przez system internetowy eRozrys ELCAVO POLSKA każdego złożonego do realizacji zamówienia jest potwierdzane drogą elektroniczną za pośrednictwem e-maili wykorzystujących adres e-mail widniejący w koncie Klienta. Do zawarcia umowy sprzedaży dochodzi w momencie potwierdzenia zamówienia przez ELCAVO POLSKA.

2.12 Składając zamówienie, Klient oświadcza, że zapoznał się z treścią Regulaminu systemu internetowego eRozrys ELCAVO POLSKA i akceptuje jego postanowienia.

2.13 ELCAVO POLSKA zastrzega sobie prawo odrzucenia błędnie lub częściowo wypełnionych formularzy zamówienia i nie dokonywania potwierdzeń wadliwie złożonego zamówienia.

2.14 ELCAVO POLSKA do każdego zamówienia, wystawia dokument sprzedaży, którym jest faktura VAT lub paragon.

2.15 Zamówienie zostanie potwierdzone i zrealizowane pod warunkiem, że towar jest dostępny w magazynie lub u dostawców materiałów oraz oklein oferowanych w systemie internetowym eRozrys ELCAVO POLSKA. W przypadku niedostępności części towarów objętych zamówieniem Klient będzie poinformowany o statusie zamówienia co umożliwi mu podjęcie decyzji o np. częściowej jego realizacji lub jego anulowaniu.

 

3. Warunki zapłaty i dostawy towarów

3.1 Klient ma prawo wybrać jedną z następujących form zapłaty zamówionego towaru i usługi:
 -  przelew na rachunek bankowy
 -  osobiście w kasie ELCAVO POLSKA (gotówka, karta)

W przypadku dokonywania płatności przelewem, warunki dokonania tej płatności zostaną ustalone indywidualnie między Klientem, a ELCAVO POLSKA.

3.2 Klient ma prawo wybrać jedną z następujących form dostawy zamówionego towaru:
-  odbiór osobisty w miejscu zakupu;
-  dostawa za pośrednictwem transportu ELCAVO POLSKA  (warunki transportu jeżeli możliwe do realizacji będą ustalane indywidualnie),

- dostawa za pośrednictwem firmy kurierskiej  (warunki transportu ustalane indywidualnie).

3.3 ELCAVO POLSKA starać się będzie realizować zamówienia Klientów najszybciej jak to możliwe. Informacje o terminie realizacji przekazane będą przez pracowników ELCAVO POLSKA po umieszczeniu zlecenia w obowiązującym harmonogramie produkcji z zastrzeżeniem pkt 2.15. Termin realizacji może ulec wydłużeniu w przypadku dużej ilości zamówień.

3.4 W momencie odbioru przedmiotu zamówienia Klient ma możliwość i prawo do sprawdzenia zgodności otrzymanego towaru z zamówieniem. Jeżeli  towar jest inny niż zamawiany lub towar jest uszkodzony, Klient ma prawo odmówić odbioru produktu i złożyć protokół reklamacji u uprawnionego pracownika ELCAVO POLSKA.

 

4. Reklamacje i gwarancje

4.1. Jeżeli po otrzymaniu towaru Klient znajdzie w nim wady techniczne to może skorzystać ze świadczeń gwarancyjnych. Wady Klient powinien zgłosić niezwłocznie, jednak nie później niż w ciągu 5 dni od dnia odbioru towaru. 

4.2. W przypadku stwierdzenia uszkodzeń mechanicznych, powstałych podczas dostawy lub skierowania reklamacji bezpośrednio do sprzedawcy Klient powinien dostarczyć przedmiot zlecenia na adres placówki ELCAVO POLSKA widniejący na fakturze.

4.3. Do reklamowanego towaru należy dołączyć dokument zakupu oraz opis przyczyn reklamacji.

4.4. Reklamacje rozpatrywane są najpóźniej w ciągu 14 dni roboczych od daty otrzymania przez  ELCAVO POLSKA reklamowanego produktu i zgłoszenia reklamacyjnego wskazującego na konkretne wady produktu.

4.5. W przypadku uzasadnionej reklamacji, towar uszkodzony zostanie naprawiony lub wymieniony na inny, pełnowartościowy, a jeśli będzie to już niemożliwe (na przykład z powodu wyczerpania towaru u dostawców), ELCAVO POLSKA uzgodni indywidualnie z klientem sposób rozwiązania reklamacji. Reklamacja powinna zawierać opis wady towaru oraz dzień powstania wady.

5. Ochrona danych

5.1 Wyrażam zgodę na przesyłanie przez ELCAVO POLSKA z siedzibą w 32-650 Kęty ul. Adama Mickiewicza 69 na udostępniony przeze mnie adres e-mail oraz numer telefonu ofert handlowych, prezentowania nowych produktów itp. w tym newsletterów w rozumieniu ustawy z dnia 18.07.2002 o świadczeniu usług drogą elektroniczną podstawa prawna (Dz.U. 2002 nr 144 poz.1204 ze zm.) Jednocześnie mam świadomość, że w każdym momencie mam prawo do odwołania niniejszej zgody.

5.2 Wyrażam zgodę na przekazanie moich danych osobowych, w tym adresu e-mail i numeru telefonu spółkom powiązanym z ELCAVO POLSKA z siedzibą w 32-650 Kęty ul. Adama Mickiewicza 69 oraz partnerom i współpracownikom wydarzeń na przetwarzanie ich przez w/w podmioty w celach marketingowych i handlowych: zawiadamiania o wydarzeniach i promocjach, szkoleniach, targach, w rozumieniu ustawy z dnia 18.07.2002 o świadczeniu usług drogą elektroniczną podstawa prawna (Dz.U. 2002 nr 144 poz.1204 ze zm.). Jednocześnie mam świadomość, że w każdym momencie mam prawo do odwołania niniejszej zgody.

5.3 Przyjmuję do wiadomości, że:
5.3.1 Administratorem tak zebranych danych osobowych jest ELCAVO POLSKA z siedzibą w 32-650 Kęty ul. Adama Mickiewicza 69.
5.3.2 W przypadku wyrażenia zgody moje dane osobowe będą przetwarzane w bazie danych w celu wykonania zawartej ze mną umowy oraz w celach marketingowych i handlowych.
5.3.3 W przypadku wyrażenia zgody moje dane osobowe mogą zostać udostępnione innym podmiotom powiązanym lub współpracującym w procesie realizacji umów i działań marketingowo-handlowych.
5.3.4 Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji zamówienia, przygotowania ofert handlowych, otrzymania cen, materiałów promocyjnych.
5.3.5 Mam prawo dostępu do treści swoich danych i ich poprawiania lub usunięcia z bazy.

6. Postanowienia końcowe

6.1. ELCAVO POLSKA zastrzega sobie prawo do:

a) zmiany cen oraz ilości towarów w ofercie systemu internetowego eRozrys ELCAVO POLSKA w ciągu dnia,

b) wycofania poszczególnych produktów z oferty systemu internetowego eRozrys ELCAVO POLSKA,

c) wprowadzania nowych towarów do oferty systemu internetowego eRozrys ELCAVO POLSKA,

d) przeprowadzania i odwoływania wszelkiego rodzaju akcji promocyjnych i wyprzedaży.

6.2. ELCAVO POLSKA zastrzega sobie możliwość poprawiania błędów w opisie produktów.

6.3. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy kodeksu cywilnego.

6.4. Umowa zawierana na podstawie niniejszego Regulaminu jest w języku polskim i mają do niej zastosowanie przepisy prawa polskiego.

6.5  Sądem właściwym dla rozpatrywania sporów wynikających z umowy zawartej między ELCAVO POLSKA,  a Klientem jest sąd powszechny właściwy dla siedziby pozwanego lub sąd właściwy dla miejsca wykonania umowy.